BİLGİ VE TAKTİK

Soru çözmenin en temel ve doğal yolu elbette soru kökünün ve soru şıklarının çevirisinin doğru yapılmasıdır. Gireceği sınavda 70-100 puan bandına yerleşmek isteyen bir öğrenci için bu husus bilhassa şarttır.

Bunların ifade edilmesinin sebebi taktik becerileri etrafında gündeme getirilen oldukça sağlıksız ve aynı zamanda gerçeklikten kopuk bazı görüşlerdir.

Bu görüşlere göre İngilizcenin gramerini, reading disiplinini ve hatta vocabulary ihtiyaçlarını ihmal eden taktik metotlarıyla da sınavlar kazanılabilir.

Baştan söyleyelim: Bu mümkün değil.

Bu bakış açısı yalnızca “bilen” tarafından bakıldığında anlamlıdır.Birçok hocanın öğretme işinde içine girdiği amansız açmazlardan biri işte budur.

Öğretmek aslında öğrencinin yerine geçmek ve yoğun bir empati derinliğine sahip olmaktır.

Bu, her sahada böyledir.

Hoca penceresinden bakıldığında taktik oldukça anlamlıdır. Ancak bir taktiğin kullanılabilmesinin arkasında bazen on yıllara uzanan ciddi bir birikim vardır ve aslında bir taktiği o anda kullanışlı hale getiren asıl faktör kişinin evvelki birikimleridir. Hiçbir taktik kendisinden ibaret değildir ve o sırada sanki devrede değilmiş gibi görünen onlarca, yüzlerce gramer kuralı ve bilgisi aslında devrededir. Bu bilgi ve tecrübeler arka palanda taktiğe anlam ve işlev hizmetçiliği yapmaktadır.

Ama bu yöntem işe yarayınca bütün puanları taktik fikri toplar.

Bu yüzden taktik sevdalısı öğrencilerin çoğu başarılı olamaz.
Ancak çoğu öğrenci bu kolay yöntemin söylem düzeyindeki cazibesine kapıldığı için standartlar işte bu çoğunluğa göre şekillenmektedir.

ÖSYM tarafından hazırlanan sorularda öğrencinin muhtemel zihin hareketi takip edilmekte ve cevap şıkları hazırlanırken bunu gözeten bir yaklaşım sergilenmektedir. Bu yüzden çeviri yapılmadan biçimsel yollarla şık tahmin stratejisi oldukça risklidir.

Şu soruyu inceleyiniz:


1993/KPDS Mayıs

Diplomatic relations between the two countries, which were ____ during the war, have not yet been restored.

A) defeated
B) established
C) severed
D) determined
E) featured


Açıklama:

Bu soruda ülke ve savaş kelimeleri soru kökünde öne çıkmaktadır. Öğrencinin zihin hareketi ülkeden yola çıkarak “B” şıkkına; savaştan yola çıkaraksa “A” ve “C” şıklarına yönelmektedir. Bu söylediğimiz 40-60 puan bandındaki öğrenciler içindir. Diğer yandan 60-90 bandındaki öğrenciler Adjective Clause hakkındaki orta düzey bilgileri sebebiyle “B” şıkkında karar kılacaklardır. Soru hazırlayıcıları bunu öngörmektedir. Oysa 90-100 bandındaki bir öğrencinin gideceği yer “D” şıkkıdır. Fakat işte bu şıkkın arkasında bir hayli emek gerektiren yığınla bilgi vardır. Ayrıntılı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.

İngilizce soruları çözerken bir öğrencinin en büyük yardımcılarından birisi tense uyumu yasasıdır. İngilizce bu yasaya sıkı sıkıya bağlı bir dildir. Çok az istisnası vardır. Bu tense uyumu istisnaları iyice öğrenildikten sonra geriye çok güçlü bir yöntem kalmaktadır.

Şu soruyu inceleyiniz:


1992/KPDS Kasım

51. ____ before the town planners took their job seriously

A) City planning has continued to be their prime concern
B) A great many ugly apartment blocks were built
C) A good architect views his work within the context of the area at large
D) In this respect new cities are at a great advantage
E) New cities never have the same atmosphere as the old


Açıklama-1:
Bu soru tense uyumu kurallarına göre yanlış şıkların hepsinin hemencecik elenebilmesi sebebiyle çok kolaydır. Soru kökünün "past simple" olduğunu "took" ifadesinden anlıyoruz. Şu hâlde aşağıdaki şıklarda da "past" aramamız gerekecektir. Ama "A" şıkkı "has continued"; "C" şıkkı "views"; "D" şıkkı "are" ve nihayet "E" şıkkı "have" sebebiyle "present" durumdadır. Bu yüzden geriye "B" şıkkı kalmaktadır ve bu şıkkın "past" olduğunu da "were built"ten anlıyoruz. Cevap "B" şıkkıdır.

Açıklama-2:

Şimdi aslında öğrenciye çok ciddi bir taktik verilmiş oldu. Ama dikkat ederseniz bu taktiğin işe yarayabilmesi için “A” şıkkındaki “has continued” fiil çekiminin “Present” olduğunun bilinmesi gerekir. Oysa birçok öğrenci bu çekimin “Past” olduğunu düşünebilmektedir. İşte bu yüzden asgari gramer bilgisi şarttır ve hiçbir taktik bir başarı ortaya koyarken yalnız başına değildir. Tense uyumu hakkında gerekli bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Bütün bunlarla birlikte belli bir asgaride bilgilenme sağlandıktan sonra taktik yaklaşımının etkinliğini de teslim etmeye mecburuz. Bu husus özellikle zamanla yarışılan sınavlar için şarttır. Fakat tekrar belirtelim: Bilgisiz taktikçilik, galiba, öğrenciye çekilmiş bir piyasa numarasıdır.