SAT NEDİR?

Amerika Birleşik Devletlerindeki üniversite kabullerinde geniş ölçüde kullanılan kâğıt esaslı bir test sınavıdır. Elektronik ortam uygulaması yoktur. İsmi College Board olan özel bir kuruluş tarafından 1926’da başlatılmıştır. İsminin başlangıçtaki açılımı Scholastic Aptitude Test, yani Bilimsel Uygunluk Testi iken şu andaki açılımı Scholastic Assessment Test, yani Bilimsel Değerlendirme Testi’dir.
ABD’de lisans eğitimi almak isteyen Türk öğrencilerin kullanabildikleri bir sınav olduğu gibi yabancı uyruklu öğrencilerin de Türkiye’de lisans eğitimi alabilmek için kullanabildikleri bir sınavdır.
Sınavda İngilizce ve Matematik testi yapılmaktadır. Matematik testi Türk öğrenciler için genellikle kolay bir düzeydedir. Buna karşılık İngilizce testi diğer sınavlarla kıyaslanması zor bir çetinliktedir. Sınavda öğrencinin düşünme becerisi kadar düşünme hızı da ölçümlenmektedir.
Sınav kısımları ve süreleri aşağıdaki gibidir:

SIRA KISIM SORU SAYISI VERİLEN SÜRE
1 Okuma/Reading 52 65 dk.
2 Yazı ve Dilbilgisi/Writing and Language 44 35 dk.
3 Matematik /Mathematics (Hesap Makinasız) 20 25 dk.
4 Matematik /Mathematics (Hesap Makinalı) 38 55 dk.
5 Makale/Essay (İsteğe Bağlı) 1 50 dk.

SAT esas olarak alan adayın sosyal bilimler sahasındaki (liberal arts) mantıksal becerisini test etmeyi amaçlar. Bu beceriyi geniş bir yelpazede yoklar. Analitik okuma, analitik yazma ve matematiksel çözüm bakımından adayı kavramaya çalışır. Yorumlama, analiz yapma ve sonuç çıkarmayı gerektiren özelliği sınavın baskın yanıdır. Bu özellikleri ortaya koymak üzere kullanılan malzemeler sıklıkla siyasal, kültürel veya bilimsel polemikler; hikâyeler yahut kişisel veya bilgilendirici metinlerdir. Paragraf metinlerine eşlik eden grafiklerden, diyagramlardan ve tablolardan sonuç çıkarma soruları da sıklıkla gündeme gelmektedir.
SAT sınavının Writing ve Language kısmında; verilen metinlerdeki imla, mantık, noktalama ve gramer hatalarının düzeltilmesini test eden sorular sorulmaktadır. Bu bölümde metinlerdeki ton, yani metne hâkim olan psikolojik ve öznel hava da sorulara konu olmaktadır.
Cebir problemleri, denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonlar, rasyolar, oranlar, yüzdeler, tamsayılar, sayısal ilişkiler, ikinci derece denklemler, polinomlar, açılar, alanlar, poligonlar, hacimler, üslü sayılar, karmaşık sayılar ve trigonometri gibi konular Matematik kısmında ele alınmaktadır.
Kompozisyon kısmındaysa verilmiş bir metne bağlı analitik ve eleştirel bakışın ürünü olan bir yazı yazılması istenmektedir.
Sınav 3 saat sürmektedir. Eğer öğrenci seçimlik olarak Essay/Makale de yazacaksa bu durumda 50 dk. daha süre verilmekte ve böylece toplam süre 3 saat 50 dakika olmaktadır. İlk dört bölümden alınan puanlar 1600 üzerindendir. Yarısı İngilizce yarısı da Matematiktir. Her iki grupta da puan başlangıcı 200, maksimum puan ise 800’dür. Makale bölümünün hesaplaması ise 6 ile 24 arasında puanlama yapılmaktadır. Okuma, analiz ve yazma becerilerinin her biri için başlangıç puanı 2 iken maksimum puan 8 olarak uygulanır. Sınavda boş bırakılmış ya da yanlış yapılmış olan soruların puanlamaya etkisi yoktur. Bu yüzden doğru strateji boş bırakmamaktır.
Yılda 7 defa yapılan bu sınava 2019 senesi itibariyle dünya çapında 2 küsür milyon lise mezunu girmiştir.
Sınav ücreti ülkeye göre değişmekle birlikte yaklaşık 50 dolarla 100 dolar arasında seyretmektedir.
College Board, 2015–16 eğitim sezonunda Khan Academy isimli başka bir kuruluşla birlikte çalışmaya başlamıştır.
Lise son sınıf öğrencileri ile lise mezunları katılabilmektedir. Sınava başvurmak için http://sat.collegeboard.org adresinde kayıt yaptırılması gerekmektedir. Elde edilen sonuçlar, 2 yıl süresince geçerlidir.
Türkiye’de sınavın yapıldığı şehirler İstanbul, İzmir, Ankara, Tarsus, Bursa, Kocaeli ve Erzurum’dur.
2020 senesi için belirlenen sınav tarihleri ve başvuru dönemleri aşağıdaki gibidir:

SINAV TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ
29 Ağustos 2020 31 Temmuz 2020
26 Eylül 2020 26 Ağustos 2020
3 Ekim 2020 4 Eylül 2020
7 Kasım 2020 7 Ekim 2020